Cyber Chick at work

Pracujemy nad tym aby wrócić jak najszybciej.

Gabinet Leczenia Zeza i Niedowidzenia

dypl. ortoptystka Izabela Michalik - Domańska

al. Solidarności 29

33-100 Tarnów

Telefon kontaktowy: +48 508-071-014